Welkom op onze MOS-Site

Website van Provinciale Middenschool Diepenbeek

Er groeit 'MOS' in onze school

“De Provinciale Middenschool Diepenbeek engageert zich samen met alle leerlingen om een 'MOS-school' te worden

Wat is MOS?

MOS is op een pedagogisch verantwoorde manier een MilieuZorgSysteem uitbouwen.

MOS infoMos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in onze school! MOS staat voor Milieuzorg Op School. Het is een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

Wie werkt het uit?

mosje"MOS is cool." Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school. MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf.

Begeleiding van je project

In onze school is de begeleiding van het MOS-project voornamelijk in handen van meneer Sauwens samen met zijn O, zo belangrijke MOS-team. Dit team bestaat uit leerlingen van onze school samen met helpende handen uit alle lagen van onze school. Lees meer over het "team" verderop in onze site!! Wie.... Wat .... Waar...

Lees Meer....

Een leidraad helpt je op weg

1Het "MOS-stappenplan" maakt het ons gemakkelijker om milieuzorg in onze school in te voeren. MOS gaat niet om zo maar wat lukrake acties. Het stappenplan helpt om het project planmatig vorm te geven en te laten groeien.

Zo groeit MOS tot een vast onderdeel van de schoolcultuur.

Kies één of meer thema('s) / aandachtsveld(en)

MOS-thema's  

afval

Afval

energie

Energie

natuur

Natuur

verkeer

Verkeer

water

Water

Het MOS-logo

2MOS-scholen kunnen een logo behalen. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Als je minstens één jaar aan milieuzorg werkt, kan je school het eerste logo behalen, later het tweede en derde logo. Onze school behaalde reeds LOGO 1 en 2!!  

 

 

MOS - WEDSTRIJD

DE WINNAARS!!!

Bedankt voor de talrijke deelname aan de Mos-wedstrijd! Uit de vele inzendingen zijn volgende winnaars van de DVD's uit de bus gekomen...

klik op enter voor de winnaars!

DIKKE TRUIEN-DAG


Dikketruiendag

Ook dit jaar was onze dikke truiendag weer een groot succes!! De foto's zijn te bekijken op de website van onze school onder 'school in beeld' !

MOS Team helpt vogels!

 

In deze barre en vooral 'koude' tijden (diepenbeek -20,7°C) steken de leeringen van 2NV een 'houten voederhuisje' bij voor de vogeltjes rond onze school! Ze knapte vogelvoederhuisjes op en hingen ze gevuld met 'lekkere vogelhapjes' in de bomen op ons schoolterrein. Ook thuis kan je deze arme diertjes een handje helpen!

Meer info....