PMD - Welkom

 P    r     o     v      i     n     c     i     a     l     e               M     i     d     d     e     n      s     c     h     o     o     l

Stationsstraat 36                                                                                3590 Diepenbeek                                                       011-350420

 

Een belangrijk bericht aan leerlingen (en hun ouders) van het zesde leerjaar basisonderwijs.

 

Een school kiezen … niet evident!

 

Voor leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs nadert stilaan het moment waarop ze een school voor secundair onderwijs moeten kiezen.

Een school kiezen is niet zo vanzelfsprekend. Je maakt een dergelijke keuze ook niet elke week of maand. De keuze die je maakt heeft echter wel invloed op je leven; heel wat invloed zelfs. Vandaar dat je rustig de tijd moet nemen om scholen te gaan bekijken en vergelijken.

 

 

kleur gebouw

 

Wij stellen graag onze middenschool voor:

 

 

-         Onze eerste troef is kwaliteit. Kwaliteit wordt zeer hoog in het vaandel gedragen: kwaliteit in de aanpak van de lessen, maar ook kwaliteitsvolle toetsen en examen, kwaliteit in de relatie tussen leerling en leraar, kwaliteit in de activiteiten die we aanbieden…

Het eindoordeel van het inspectieteam dat we enkele maanden geleden op bezoek kregen, was heel duidelijk: dit is een kwaliteitsvolle school.

-           Onze tweede troef is onze eigenheid: toegegeven, wij zijn een buitenbeentje.

In een enquête vroegen we al onze leerlingen naar de top 3 van hun vakken. Zowel de leerlingen van 1A, 1B, 2A en 2B plaatsten het vak wiskunde in hun top 3. Ik daag u uit een school te vinden met hetzelfde resultaat.

             De reden hiervan? De gedrevenheid en het enthousiasme van leerkrachten.

-         Onze school kan maatwerk leveren. Sommige leerlingen hebben extra aandacht nodig:hoogbegaafdheid, dyslexie, … Onze school bouwde doorheen de jaren heel wat expertise op om deze leerlingen succesvol te begeleiden naar het hoger onderwijs.

-         Wij zijn een moderne school met moderne leermiddelen, gelegen midden in de natuur. Aan het randje van het centrum van Diepenbeek, letterlijk aan de oevers van de Demer, midden in het groen biedt onze school onderwijs aan in een rustgevende omgeving.

 

Meer dan 100 leerlingen schreven al in voor volgend schooljaar en wellicht zullen er nog heel wat volgen. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om nader kennis te maken met onze Middenschool, kom dan gerust langs voor een gesprek of een bezoek. U kunt  altijd uw komst vooraf even melden: 011 35 04 20.

 

personeel

 

Inschrijven van leerlingen voor het eerste jaar secundair onderwijs

 

Inschrijven kan vanaf vandaag alle dagen tussen 9u en 12u en van 13u tot 16u. Tijdens de vakantie kan er ook op zaterdagvoormiddag worden ingeschreven.

 

Tijdens de vakantie is de school gesloten van 11 juli tot en met 15 augustus.

 

U kan ook inschrijven na telefonische afspraak: 011 35 04 20 (of 0498257240 tijdens de vakantie). Hier kan u ook steeds terecht voor algemene inlichtingen.

 

Voor ouders die laat werken voorzien we nog 4 alternatieve inschrijfmomenten:

-       Maandag 26 mei 2014 (van 17u tot 20u)

-       Dinsdag 10 juni 2014 (van 17u tot 20u)

-       Donderdag 26 juni  2014 (van 17u tot 20u)

-       Zaterdag 28 juni 2014 (van 10u tot 12.30u)

 

Inschrijven van leerlingen voor het tweede jaar secundair onderwijs.

Hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken via het schoolsecretariaat: 011 35 04 20.

 

Meer info over ons onderwijsaanbod en de inschrijvingsmodaliteiten kan je elders op deze site vinden.

 

Rudi Gommé

directeur Provinciale Middenschool

 

Vakantie 2014!

 

Wij wensen alle leerlingen, ouders, leerkrachten ... een welverdiende en deugdddoende vakantie toe! Maak tijd voor jezelf, familie en vrienden. Geniet van de zon, het sporten, de ontspanning, een goed boek, zalig niets doen ....

 

vakantie

 

 

 

 

 Doorlichting 2014

2014-01-14 1948

Scholen worden om de zoveel jaar getest op hun kwaliteiten: wordt er op een behoorlijk niveau les gegeven? Is de veiligheid van de turntoestellen in orde? Zijn de toetsen en examens op een degelijke manier opgesteld en testen ze de beoogde doelstellingen? Worden er regelmatig brandoefeningen gehouden? Worden de financiële middelen voor ICT ook daadwerkelijk voor ICT-aankopen gebruikt? Gaan leerkrachten regelmatig op bijscholing? Enz, enz... Kortom alle facetten van het schoolleven worden door een team van inspecteurs bekeken en geëvalueerd.

Eindelijk was onze middenschool nog eens aan de beurt voor een volledige doorlichting: meteen de eerste week na de kerstvakantie. Een spannende tijd voor alle personeelsleden op school. Heel wat voorbereidingen en opzoekingswerk en uiteindelijk is het zover.... Spannend. En op het einde van de week komt de inspecteur voorlopig verslag uitbrengen bij de directeur. Nog spannender ....

Onze middenschool mag best trots zijn op het eindresultaat: een gunstig advies over de ganse lijn, zowel voor de onderzochte vakken als voor de schoolprocessen, mét felicitaties voor de leerbegeleiding en het taalbeleid.

Proficiat aan alle personeelsleden!

 

 

KLIK HIER OM HET VERSLAG VAN DE DOORLICHTING TE LEZEN.

 

 

 

Latijn, iets voor mij...?

 

De Romeinen en wij

Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de Romeinen. Met hun taal, hun verleden, ideeën en gewoonten hebben zij een enorme invloed gehad op Europa. Hun taal, het Latijn,  heeft lange tijd net zo’n rol gespeeld als het Engels nu. Daarom is het voor de leerlingen in Europa nog steeds interessant kennis te maken met de taal en de gewoonten van de Romeinen.

“Niets was zo nieuw als Latijn, al leek het in het begin nog zo op Frans…” – Annelies

De taal van de Romeinen

In de lagere school leer je lezen met leuke verhalen. Ook in de les Latijn lees je eerst eenvoudige interessante teksten van de Romeinen. Je hoeft geen Latijn te schrijven of te spreken, maar al lezend leer je de taal en ontdek je een nieuwe wereld.

Van de woorden die vaak voorkomen, moet je de betekenis kennen. Je leert die woorden alleen van het Latijn naar het Nederlands. Zo lees je volgende teksten steeds vlotter.

In teksten ontmoet je allerlei woordsoorten, vormen en zinsdelen, waarover je uitleg krijgt. Je leert ze herkennen door enkele oefeningen. Op die manier ontdek je hoe de taal in elkaar zit. Je moet alleen kennen wat nodig is om een tekst te begrijpen.

“De drie eerste jaar krijg je veel spraakkunst te verwerken. Ik deed dat ontzettend graag, want spraakkunst is puzzelen en logica. Dat vind ik juist boeiend aan Latijn.” – Eline

“Het politieke gekonkel tussen twee politieke partijen in Rome, de Populares en Optimates, toont je aan dat mensen al eeuwen dezelfde ambities en voor sommigen dwaze doeleinden  nastreven en daar alles voor overhebben. Je geraakt misschien zelfs verontwaardigd over de arrogantie en de propagandistische stijl van Caesar, of je wordt geraakt door de eenvoud waarmee Horatius het leven samenbalt in concrete bewoordingen…” - Sander

ballista_2 

De leefwereld van de Romeinen

De teksten die je leest, leren je meer over de geschiedenis en het dagelijkse leven van de Romeinen en hun grote voorbeelden, de Grieken: de stichting van Rome, de slavernij, de legioenen, de gladiatorengevechten, het paard van Troje… Ook de Romeinen werden verliefd, leefden in armoede of rijkdom, voerden oorlog, hadden verdriet bij tegenslagen, dachten na over leven en dood…

Zeer veel van wat de Grieken en de Romeinen hebben bedacht, vind je nog terug in onze tijd: Olympische Spelen, democratie, geneeskunde, bouwtechnieken, wetten…

… en hun ideeën! Wat dachten de Romeinen over het huwelijk en het gezin, over de positie van de vrouw, over de opvoeding van kinderen, over vreemdelingen…. En wat denken wij vandaag daarover?

“Het kunnen vertalen en begrijpen van Latijnse teksten geeft je de kans om bepaalde feiten door een ander venster te bekijken. Hoe meer vensters een persoon heeft, des te meer zinnige opvattingen er naar voren gebracht kunnen worden.” – Ercan

“Ik had toen nog geen speciale belangstelling voor de Romeinen en hun “uitgestorven” taaltje. Dat taaltje bleek uiteindelijk niet zo uitgestorven te zijn. In het eerste jaar ontdekte ik al dat er in het dagelijks leven van nu nog duizenden dingen te vinden zijn die een naam dragen die afgeleid is van het Latijn.” – Bert

Waarom Latijn?

Met Latijnse woorden kom je verder dan je denkt. Een deel van de Nederlandse woorden is afgeleid van het Latijn. Als je deze taal kent, ga je vlugger de betekenis van moeilijke woorden in je eigen taal begrijpen. Daarnaast komen zeer veel termen in het recht, de biologie en de geneeskunde uit het Latijn.

Ook heel wat andere Europese talen zijn uit het Latijn afkomstig. Wist je dat 80 procent van alle woorden in het Frans, Spaans en Italiaans een Latijnse oorsprong heeft? Ook in het Engels komt meer dan de helft van de woorden uit het Latijn.

Door de kennis van de Latijnse spraakkunst krijg je meer inzicht in de manier waarop een taal is opgebouwd. Die kennis van vaardigheden kun je ook gebruiken bij het leren van andere talen.

Het lezen van Latijnse teksten vraagt van jou een grote nauwkeurigheid, die nuttig is in andere vakken. Dat kan je helpen bij het begrijpend lezen van teksten in andere talen. Bovendien ga je erop letten dat de vertaling een mooie en vlotte Nederlandse tekst wordt. Zo oefen je ook je Nederlands.

Dankzij de teksten leer je heel wat over de Griekse en Romeinse leefwereld. Als je op reis gaat, zie je nog veel van hun gebouwen. Goden en helden spelen vaak een rol in films en boeken. Griekse en Romeinse toneelstukken worden nog steeds opgevoerd. Het is leuk als je dat kunt herkennen. Door Latijn te leren, kom je in contact met de oorsprong en ontwikkeling van onze eigen leefwereld.

“Het Latijn is een van de moedertalen van de meeste westerse talen. Als je dus een ruime woordenschat van de Latijnse taal bezit, gaat het begrijpen van teksten waarvan je de taal nog niet goed beheerst verrassend goed. Het Italiaans bijvoorbeeld is toch nog enigszins begrijpelijk voor mij, hoewel het een taal is die ik nooit geleerd heb.” – Elisabeth

“In de lagere school was ik heel slecht in Nederlands (…). Nu nog helpt Latijn mij bij de andere talen en het gaat al veel beter dan in het lager onderwijs.” – Sylvie

“Het interesseert mij om dingen te lezen die mensen 2000 jaar geleden ook lazen. Voor mij geeft dat verband tussen vroeger en nu een merkwaardig gevoel dat mij uren kan bezighouden.” – Hanna

Latijn: iets voor jou!

Je moet geen bolleboos zijn om Latijn  te studeren. Enige intelligentie en wat gezond verstand volstaan. Heb je belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, verhalen…? Dan zal Latijn je zeker niet teleurstellen. Je hebt wel een dosis doorzettingsvermogen nodig om je tanden te zetten in dit ruime aanbod, maar er zal een boeiende wereld voor je opengaan.

“Wat je in het hoger onderwijs ook wilt studeren, je hebt alvast één troef in handen; de oerdegelijke basis van zes jaar Latijn.” – Evelyne

LATIJN: DE MOEITE WAARD!